Poslední aktualita


 • 31. října 2011 (Po) 2. kolo projektu Cesta k vědě bylo oficiálně zakončeno.Poskytovatelé podpory

logo-oppa.jpg, 3 kB logo-praha.jpg, 3 kB logo-eu.jpg, 3 kB

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme
do vaší
budoucnosti
Partneři projektu

logo-fjfi.jpg, 3 kB logo-gjs.jpg, 3 kB logo-gs.jpg, 3 kB logo-gchd.jpg, 3 kB logo-gjn.jpg, 3 kB
 

Informace

Projekt Cesta k vědě byl úspěšně zakončen k 31. říjnu 2011. Souhrnné informace je možné získat zde:

 • Informační brožura
 • Informační plakát
 • Poutač
 • Příspěvek na 17. konferenci českých a sloveských fyziků (EN)
 • Proceeding z 17. konference českých a sloveských fyziků (EN)
 • Kontakty na vědecké skupiny (možnost další spolupráce)

  Úvod

  Projekt Cesta k vědě vznikl na pražském Gymnáziu Jaroslava Seiferta za financování Evropského Sociálního Fondu, státního rozpočtu České Republiky a rozpočtu Hlavního města Prahy. Realizace projektu je rovněž umožněna díky vstřícnému postoji Fakulty Jaderné a Fyzikálně Inženýrské ČVUT. Jeho hlavní cíl spočívá ve zvýšení motivace středoškoláků ke studiu vědeckých a technických oborů, která je v současnosti velmi slabá. Konkrétně je projekt zaměřen na

  • zvýšení zájmu středoškoláků o studium fyzikálních oborů
  • hlubší přípravu pro studium na vysokých školách technického a vědeckého typu
  • zapojení studentů středních škol do vědecké činnosti probíhající na ČVUT a dalších vysokých školách
  • přípravu studentů středních škol na veřejná vystoupení před odborným i laickým publikem a prezentování výsledků vlastní práce

  Naplňování tohoto záměru bude probíhat následovně: studenti středních škol, kteří mají zájem o přírodní vědy a práci v nich absolvují kurzy v exaktních vědách, které jim rozšíří obzory a terminologii a poté budou uvedeni do skupin, pracujících na výzkumných úkolech v rámci FJFI a dalších VŠ. Přepokládá se, že se studenti do činnosti svých skupin aktivně zapojí budou práci v těchto skupinách věnovat část svého volného času. Po zaučení a vstřebání poznatků dostanou studenti nějaký úkol, který budou samostatně řešit. Výsledky své práce pak budou prezentovat formou článku ve vhodném periodiku nebo ve formě posteru na vědecké konferenci. Také by měli připravit několik přednášek, které přiblíží patřičný úkol a vědní obor svým spolužákům.

  Projekt je dvouletý. Očekává se účast studentů kvinty a sexty (1. a 2. ročník čtyřletých gymnázií), nicméně se mohou zúčastnit i mladší studenti, mají-li chuť a vůli. Úvodní kurzy běží první rok, ve druhém roce pak budou účastníci pracovat na svěřeném vědeckém projektu a prezentaci vlastní práce. V projektu se počítá s cca třiceti studenty - na úvodní kurzy ovšem kapacita není nijak omezena. Pro vědeckou činnost se předpokládají tříčlenné skupinky. Na každou skupinku bude dohlížet určený školitel - diplomant nebo doktorand daného oboru. Během druhého roku je plánována exkurze do Evropského centra jaderného výzkumu CERN v Ženevě.

  Projekt startuje v srpnu 2009 organizační částí, od září by pak studenti měli docházet na úvodní kurzy a seznamovat se s prostředím. Úvodní kurzy budou zakončeny v červnu 2010, celý projekt pak poběží do října 2011.

  Na úvodní schůzce dne 3. října 2009 byl stanoven rozvrh hodin úvodních kurzů následovně:

  • Každé úterý od 16:15 do 18:45 na GCHD
  • Ve středu NEBO ve čtvrtek od 17:00 do 18:30 na GJS
  • Příležitostně v pátek od 16:15 do 17:45 na FJFI
  O tom, zda bude přednáška ve středu či ve čtvrtek se rozhoduje týden předem. Páteční hodiny budou cca jednou za tři týdny a bude se jednat vesměs o přednášky z cyklu Trendy současného výzkumu.

  Zde je možné shlédnout archiv předchozího běhu projektu.

 • copyright © 2006 Vladimír Pospíšil, webdesign Vojtěch Kusý