Poslední aktualita


  • 31. října 2011 (Po) 2. kolo projektu Cesta k vědě bylo oficiálně zakončeno.Poskytovatelé podpory

logo-oppa.jpg, 3 kB logo-praha.jpg, 3 kB logo-eu.jpg, 3 kB

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme
do vaší
budoucnosti
Partneři projektu

logo-fjfi.jpg, 3 kB logo-gjs.jpg, 3 kB logo-gs.jpg, 3 kB logo-gchd.jpg, 3 kB logo-gjn.jpg, 3 kB
 

Seznam účastníků


Zkontrolujte si, prosím, vlastní údaje. Jakékoliv nesrovnalosti nahlaste V. Pospíšilovi (gdermog@seznam.cz). Procentuální informace o docházce na úvodní kurzy je v pěti posledních polích v pořadí Matematický aparát fyziky, Informatika a výpočetní technika ve vědecké praxi, Úvod do moderní fyziky, Přístrojová technika a Trendy v současném výzkumu. Nutnou podmínkou pro úspěšné zakončení kurzů a získání stipendia je 66% účast na všech kurzech. Účastník s nižší docházkou (byť v jen jediném kurzu), který má zájem o pokračování v projektu, bude z odpřednášené látky přezkoušen respektive dostane nějakou práci navíc. Pokud uspěje, může pokračovat, nebude mít ale nárok na první část stipendia (příspěvek na prázdniny).

Pozn.: Kurz Trendy současného výzkumu poběží až do konce projektu v roce 2011 a do celkové docházky či dalších podmínek pro postup či stipendia se nepočítá.

Pozn.: Po zralé úvaze bylo kritérium minimální účasti v kurzu zmírněné na 50%.


Rozdělení účastníků do vědeckých skupin


ČíslokupinaÚčatníciemaily
1 Výzkum nových magnetokalorických materiálů Ondřej Kolda, Petr Šuhaj   
2 Vývoj krystalové struktury sloučenin R2TX8 František Blachowicz, Vojtěch Šamla   
3 Měření a analýza tepelné kapacity YPd5Al2 a NdPd5Al2 Martin Duřt, Milan Ročeň   
4 Křemíkové detektory v částicové fyzice Pavel Jiroušek, Jan Brandejs   
5 Radiační příprava nanomateriálů, keramik a scintilátorů Jakub Kliment   
6 Radiační syntéza práškových granátů (YAG, LuAG)     
7 Radioaktivita životního prostředí v okolí jaderné elektrárny Temelín     
8 Laserem řízené urychlování částic Ondřej Horský, Jaroslav Švec   
9 Dynamická stabilizace polohy plazmatu na tokamaku GOLEM     
10 Měření hustoty plazmatu interferometrickou metodou na tokamaku GOLEM Ondřej Grover   
11 Vliv sluchátek na sluch jejich uživatelů Martin Rod, Pavel Obdržálek   
12 Audio složka virtuální reality David Bernhauer, Jan Hadrava   
13 Akcelerace jednoduchých genetických algoritmů na grafických kartách Mikuláš Dítě   
14 Predikce trasy chodce z průmyslové kamery     
15 Studium dynamických jevů v termickém plazmatu Lukáš Záruba, Marek Rost   
16 Asistivní pomůcky v reálném životě Tomáš Dupal, Lukáš Toman   
17 Návrh polymerních optických planárních vlnovodů pro systém FTTH Jan Píro, Dan Humpál   
18 Elektronový zdroj pro dvouštěrbinový experiment Matěj Petr, František Čech   
19 Elektronový zdroj pro dvouštěrbinový experiment Daniel Sýkora, Ondřej Cigánik   
20 Zkoumání uměleckých předmětů a archeologických nálezů pomocí rentgenové fluorescenční analýzy Ráchel Sgallová   
21 Určení reálné struktury kovů po moderních metodách úpravy povrchu     


Seznam všech starších účastníků


PříjmeníJménoŠkolaTelefonemail Mat % Inf % Fyz % Přs %
Bernhauer David GCHD   81 86 91 89
Blachowicz František GKS   67 50 82 67
Brandejs Jan GCHD 67 64 64 67
Čarek Sebastian GJS   19 14 0 0
Dítě Mikuláš GCHD   57 58 45 67
Dosi Giorgia GJN   29 36 0 0
Dupal Tomáš GKS   57 71 82 89
Frűhauf David GCHD   52 57 0 0
Grover Ondřej GJN   90 93 91 89
Hadrava Jan GCHD   100 100 91 89
Horský Ondřej GCHD   57 79 73 33
Hudaň Martin GCHD   57 50 0 0
Humpál Dan GCHD   62 64 55 89
Janda David GCHD   62 57 27 0
Javůrek Jiří 23 7 0 0
Jiroušek Pavel GCHD   81 71 91 77
Kačírek Pavel GCHD   43 50 0 0
Kasl Michael GJN 47 86 64 33
Kliment Jakub GKS   81 79 73 78
Kodat Richard GCHD   14 7 0 0
Kolda Ondřej GKS   76 79 91 89
Korvas Filip GJS   67 71 55 89
Krupička Tomáš GCHD   52 64 18 0
Kříž Ferdinand GJS   0 7 0 0
Nentvichová Rachel GCHD     9 21 0 0
Novák Martin GJS   0 7 0 0
Ovečka Zdeněk GCHD   28 29 0 0
Petrouš Michal GCHD   14 29 0 0
Píro Jan GCHD   67 57 64 100
Piskáček Jan GJS   19 36 0 0
Potůček Martin GJN   19 29 0 0
Potůček Michal GCHD   24 36 0 0
Rosák Jakub GJS   9 36 0 0
Rost Marek GCHD   81 93 73 67
Steklý Martin GCHD   42 71 18 0
Šamla Vojtěch GJS   76 71 82 100
Šuhaj Petr GCHD   95 93 82 89
Švec Jaroslav GCHD   43 71 82 56
Toman Lukáš GKS   43 36 82 67
Vojtíšek Jan GCHD   29 29 0 0
Zamouřil Jakub GCHD   29 43 0 0
Záruba Lukáš GCHD   95 64 82 78


Seznam všech mladších účastníků (zkrácená verze projektu)


PříjmeníJménoŠkolaTelefonemail Mat % Inf % Fyz % Přs %
Affašová Sára GJS   36 75 20 0
Beneš Josef     36 88 0 0
Cigánik Ondřej GJS     82 88 80 50
Čech František GJS     55 75 40 75
Černý David GCHD   55 50 20 25
Duřt Martin GJS   91 50 100 75
Knížková Karolína GJS     45 88 40 25
Krajčová Karolína GJS     27 50 0 0
Kvatěra Tomáš       36 50 50 25
Löw Marek GKS   64 63 90 100
Matušů Martin GJS   45 63 10 75
Obdržálek Pavel GCHD   64 88 90 25
Petr Matěj GJS     64 75 90 100
Ročeň Milan GJS   91 63 70 25
Rod Martin GCHD   73 88 100 100
Sgallová Rachel GCHD   91 100 70 100
Sýkora Daniel GJS     100 88 80 50
Šmíd Ondřej GCHD   82 75 70 100
Vicherek Kryštof GJS   55 63 30 25
Vobecký Petr GJS     27 38 20 0


 
Podmínky kurzu nesplněny Účastník nesplnil podmínky kurzu a z dalšího pokračování v projektu je vyřazen.
Pro uzavření kurzu vyžadována závěrečná práce K uzavření kurzu účastníkovi stačí odevzdat závěrečnou práci.
Pro uzavření kurzu vyžadováno přezkoušení nebo práce navíc Účastník již odevzdal závěrečnou práci, k uzavření kurzu je ale ještě požadováno přezkoušení či nějaká práce navíc z důvodu nedostatečné docházky.
Pro uzavření kurzu vyžadována závěrečná práce a přezkoušení nebo práce navíc Účastník ještě neodevzdal závěrečnou práci a nesplnil ani požadovanou docházku a bude po něm požadováno přezkoušení či práce navíc.
Kurz úspěšně uzavřen Účastník již odevzdal závěrečnou práci a splnil podmínku minimální docházky resp. byl přezkoušen či odevzdal práci navíc.

copyright © 2006 Vladimír Pospíšil, webdesign Vojtěch Kusý