Poslední aktualita


 • 4. září 2008 (Čt) Informace o 16kčsf jsou následující:


  Odjezd : neděle 7. září, 16:05 Masaryčka
  Sraz : 15:30 na Masaryčce u pokladen

  Návrat : čtvrtek 11. září, vlak… zkrácenoPoskytovatelé podpory

logo-esf.jpg, 3 kB logo-cr.jpg, 3 kB logo-praha.jpg, 3 kBPartneři projektu

logo-fjfi.jpg, 3 kB logo-gjs.jpg, 3 kB logo-gjs.jpg, 3 kB logo-gjs.jpg, 3 kB
 

Úvod

Projekt Cesta k vědě vznikl na pražském Gymnáziu Jaroslava Seiferta za financování Evropského Sociálního Fondu, státního rozpočtu České Republiky a rozpočtu Hlavního města Prahy. Realizace projektu je rovněž umožněna díky vstřícnému postoji Fakulty Jaderné a Fyzikálně Inženýrské ČVUT. Jeho hlavní cíl spočívá ve zvýšení motivace středoškoláků ke studiu vědeckých a technických oborů, která je v současnosti velmi slabá. Konkrétně je projekt zaměřen na

 • zvýšení zájmu středoškoláků o studium fyzikálních oborů
 • hlubší přípravu pro studium na vysokých školách technického a vědeckého typu
 • zapojení studentů středních škol do vědecké činnosti probíhající na ČVUT
 • přípravu studentů středních škol na veřejná vystoupení před odborným i laickým publikem a prezentování výsledků vlastní práce

Naplňování tohoto záměru bude probíhat následovně: studenti GJS a dalších středních škol, kteří mají zájem o přírodní vědy a práci v nich budou uvedeni do skupin, pracujících na výzkumných úkolech v rámci FJFI a zapojí se do jejich činnosti. Přepokládá se, že studenti budou práci v těchto skupinách věnovat nemalou část svého volného času. Po zaučení a vstřebání poznatků o problému dostanou studenti nějaký úkol, který budou samostatně řešit. Výsledky své práce pak budou prezentovat formou článku ve vhodném periodiku nebo ve formě posteru na vědecké konferenci. Také by měli připravit několik populárních přednášek, které přiblíží patřičný vědní obor svým spolužákům.

Očekává se účast studentů kvinty až septimy. Každý ze studentů bude ve skupině pracovat dva roky, přičemž se počítá s tím, že během prvního půlroku získává všeobecné poznatky o matematice, fyzice, informatice a přístrojové technice a seznámí se s daným vědním oborem a výzkumným projektem, na kterém se bude podílet. Další rok pak věnuje své vlastní práci a poslední půlrok prezentaci výsledků.

V projektu se počítá s cca třiceti studenty. Na každých šest studentů bude přímo dohlížet odborný školitel - nejlépe doktorand, který je členem příslušné skupiny.

Projekt startuje v srpnu 2006 organizační částí, od září by pak studenti měli docházet na úvodní kurzy a seznamovat se s prostředím. Úvodní kurzy budou zakončeny v lednu či únoru 2007, celý projekt pak poběží do července 2008.

copyright © 2006 Vladimír Pospíšil, webdesign Vojtěch Kusý